Romanya vize istiyor mu?

Romanya vize istiyor mu? Her yıl çok sayıda kişinin iş, eğitim, turistik vb. amaçlı tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Romanya’ya gitmek için ihtiyacınız olan vize başvurusu için gereken evraklar, vize ücreti, başvuru koşulları, başvuru merkezleri gibi merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını kolayca bulabilmeniz için hazırladığımız Romanya vize rehberini inceleyebilirsiniz.

Romanya vize istiyor mu?

Romanya vizesi

Romanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Romanya vizesi için diplomatik temsilcilikler olan Ankara Romanya Büyükelçiliği, İstanbul Romanya Başkonsolosluğu veya İzmir Romanya Konsolosluğu’na başvuru yapılabilir. Ancak Romanya diplomatik temsilciliklerine gidilmeden önce online olarak randevu alınması gerekmektedir. Romanya Konsolosluğu web sitesinden randevu koşulları incelenerek randevu alma işleminin yapılması yapılabilir. Online olarak (e-vize) randevu alınırken talep edilen evrakların eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra alınan onay ile vize için talep edilen evraklar hazırlanır ve randevu günü bulunulan bölgenin diplomatik temsilciliğine evrak teslimi yapılır. Romanya vizesinin sonuçlanması ortalama 10-15 iş günü sürmektedir. Vize başvurularının en az 1 ay öncesinden yapılması faydalı olacaktır.

Ankara Büyükelçiliği internet adresi: http://ankara.mae.ro/tr

İstanbul Başkonsolosluğu: http://istanbul.mae.ro/tr

İzmir Başkonsolosluğu: http://izmir.mae.ro/tr


Romanya vize istiyor mu?

Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının Romanya’ya gelmeleri için vize almaları gerekmektedir. Resmi pasaport (diplomatik, hususi ve hizmet) hamili Türk vatandaşlarının Romanya’ya yapacakları 180 gün içindeki 90 günlük turistik ziyaretlerinde ise, vize almalarına gerek bulunmamaktadırRomen makamlarının vize için talep ettiği belgeler hakkındaki bilgilere Romanya’nınAnkara Büyükelçiliği ya da İstanbul ve İzmir’deki Başkonsolosluklarının web sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Öte yandan, Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni sahibi Türk vatandaşları, 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, vizeden muaf olarak Romanya’ya giriş yapabilmekte ve son 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla ülkede kalabilmektedir. Durumları yukarıda sayılan koşullara uymayan vatandaşlarımız Romanya’ya turistik amaçla seyahat etmek istedikleri takdirde, mutlaka Romanya’nın kendilerine en yakın dış temsilciliğinden giriş vizesi almak durumundadırlar. Sınır kapısında vize alınması mümkün değildir.

Romanya Vize Türleri

Romanya’ya seyahat edecek kişilerin seyahat amacına göre başvuru yapabilecekleri vize türleri şu şekildedir:

• Romanya Turistik Vize

• Romanya Ticari Vize

• Romanya Aile Ziyareti Vizesi

• Romanya Transit Vize

• Romanya Havaalanı Vizesi

• Romanya Kültürel Vize

• Romanya Bilimsel Araştırma Vize

• Romanya Öğrenci Vizesi

• Romanya Aile Birleşimi Vizesi

• Romanya Dini Faaliyetler Vizesi

• Romanya Şoför Vizesi

Romanya Vize Türleri

Romanya’ya gitmek isteyen kişiler seyahat amacı ve süresine göre farklı vize prosedürlerine tabi tutulmaktadır.

C Tipi (Kısa Süreli) Vize

Romanya’ya 90 günü aşmayacak şekilde seyahat etmek isteyen umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri C tipi vizeye başvurmalıdır. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ise bu vizeden muaftır. C tipi vize turistik, iş, ticari, kültürel, konferansa katılım, tıbbi tedavi ve sportif faaliyet amacıyla gerçekleştirilen seyahatleri kapsamaktadır. Aşağıda C tipi vize türleri detaylıca sunulmuştur.

Romanya Turistik Vizesi

Romanya’ya turistik amaçla seyahat etmek isteyen kişilerin 90 gün sınırını aşmamak kaydıyla alacakları vize türüdür.

Romanya Ticari Vizeler ile İş ve Fuar Ziyaretleri Vizesi

Romanya’ya ticari faaliyetler ya da iş-fuar ziyaretleri amacıyla gitmek isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür.

Romanya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi

Romanya’ya herhangi bir yakınını ziyaret etmek amacıyla 90 günü geçmeyecek şekilde seyahat etmek isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür.

Romanya Kültürel, Sportif Faaliyet ve Konferansa Katılım Vizesi

Romanya’ya kültürel, sportif faaliyet veya bir konferansa katılmak amacıyla 90 gün sınırını geçmeyecek şekilde gitmek isteyen kişiler bu vizeye başvurmalıdır. Ayrıca davet eden kurumun davet mektubu da vize başvurusu sırasında ilgili merciye sunulmalıdır.

Romanya Kısa Süreli Öğrenim ve Staj Vizesi

Romanya’ya 90 günü geçmeyecek şekilde öğrenim veya staj için gitmek isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Bu başvuruda da eğitim veya staj görülecek kurumun davet mektubuna ihtiyaç duyulmaktadır.

D Tipi (Uzun Süreli) Vize

Romanya’ya aile tamamlaması, ekonomik, ticari (yatırım), mesleki, dini ve bilimsel faaliyetler amacıyla seyahat etmek isteyen kişilerin 90 günü aşmayacak şekilde başvurduğu vize türüdür. Uzun süreli oturum vizesi diye de adlandırılan D tipi vize, Romanya’ya seyahat eden kişilerin ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına imkan tanımaktadır. Bu vizenin süresinin uzatılması isteniyorsa Romanya Göçmen Bürosu’na başvuru yapmak gerekmektedir.

Romanya Transit Vizesi

Diplomatik, hizmet veya özel (hususi) pasaport sahipleri Romanya’ya kısa süreli transit giriş sağlıyorlarsa bu vizeden muaf tutulmaktadırlar. Bordo (umuma mahsus) pasaport sahipleri için geçerli olan bu vize türü, kendi içerisinde iki çeşide ayrılmaktadır.

Havaalanı Transit Vizesi (A Tipi Vize)

Romanya’da havaalanlarının uluslararası alanına giriş ile gidilecek ülkenin uçağına bininceye kadarki süre için geçerlidir.

Transit Vize (B Tipi Vize)

Romanya üzerinden bir başka ülkeye transit geçiş sağlamak için geçerli olan bu vize türünün geçerlilik süresi 5 gündür.

Romanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Romanya Vize Evrakları

Romanya’ya seyahat etmek isteyen işsizler, sigortalı çalışanlar, emekliler, öğrenciler, esnaf-sanatkârlar ve serbest meslek mensupları ve işverenlerin başvuru sırasında konsolosluk veya elçiliğe sunması gereken evraklar farklı olabilmektedir ancak temel olarak her başvuru sahiplerinin şu evraklara sahip olması gerekmektedir:

 • Pasaport (10 yıldan eski olmaması, en az 6 ay geçerli olması gereklidir)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz olmalı ve kişinin güncel halini yansıtmalı)
 • Seyahat sırasında maddi kaynağa sahip olunduğunu gösteren belge (banka hizmet döküm belgesi, nakit para veya konvertibl para)
 • Konaklama ve ulaşım bilgileri (Otel ve uçak rezervasyonu bilgileri)
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Dönüş bileti
 • Sağlık sigortası
 • Vize başvuru dilekçesi (ıslak imzalı olmalı)
 • Pasaportun ilk sayfasının fotokopisi
 • Vize harcının ödendiğini gösteren evrak
 • Konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi
 • Konutun kiralık sözleşmesi

Çalışanlardan İstenen Belgeler

Romanya’ya seyahat etmek isteyen çalışan sıfatındaki kişilerin ayrıca aşağıdaki belgelere sahip olması gerekmektedir:

 • Son 3 aya ait geliri kanıtlayan belge
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Maaş bordrosu (son 3 aya ait olmalı, ıslak imzası ve kaşesinin olması gereklidir)
 • Banka hesap cüzdanı ekstresi (son 3 aya ait)
 • İşveren tarafından başvuru sahibinin ülkeye gidişini temin eden dilekçe (şirketin antetli kağıdına yazılmalıdır)
 • SGK hizmet dökümü belgesi
 • SGK işe giriş belgesi

İşverenlerden İstenen Belgeler

Romanya’ya seyahat etmek isteyen işverenlerin ise ek olarak şu belgeleri sunmaları zorunlu tutulmuştur:

 • Şirketin Ticaret Odası’na tescilli kaydı
 • Faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Banka imza sirküleri (15 günden eski olmamalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İşverenin gerekli harç veya vergiyi ödediğini gösteren belge

Ziyaret Amaçlı Girişler için İstenen Belgeler

Romanya’ya akraba, arkadaş vb. ziyareti için gidecek olan kişilerin temel evraklara ek olarak aşağıdaki belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir:

 • Tam tekmil vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Bu belge, aile ya da akraba ziyaretlerinde önem taşımaktadır)
 • Ziyaret edilecek kişiden alınacak noter onaylı davet mektubu (Ziyaret edilecek kişinin konaklama ve geçindirme garantisini vermelidir)
 • Davet eden kişinin kimlik fotokopisi
 • Ziyaret edilecek yerin tapu senedi fotokopisi veya kiralık sözleşmesi

Ayrıca emeklilerin emekli kartlarını, emekli maaşlarının ispatını; çiftçilerin ise Ziraat Odası tarafından düzenlenen çiftçilik faaliyetini ispatlayan sertifika veya belgeyi; üniversite öğrencilerinin ise orijinal öğrenci belgelerini ve reşit olmayan kişilerin noter tasdikli muvafakatnamelerini Romanya vize başvurusu sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.


Romanya vize ücreti

Romanya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize ücretleri şu şekildedir:

C Tipi kısa süreli Vize : 60 Euro
D Tipi uzun süreli Vize : 120 Euro

• Kısa Süreli Romanya Vizesi: 60 EUR

• Uzun Süreli Romanya Vizesi: 120 EUR

Romanya vize ücreti yılında diğer yıllarda da olduğu gibi Romanya’ya vize başvurusu yapan başvuru sahibinin yaş grubuna ve başvurulacak olan vizenin türüne göre değişiklik gösterir. 180 gün içinde 90 günden az konaklama yapılan turistik, ticari gibi kısa süreli C tipi Romanya vize başvurularında, 6 yaşın üzerindeki bordo pasaport sahibi kişilerden vize ücreti alınmaktadır. 6 yaşın altındaki başvuru sahipleri vize ücretinden muaf tutulmaktadır.

Romanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Romanya’ya seyahat etmek üzere vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların sıklıkla yönelttiği sorulardan biri de “Romanya vizesi kaç günde çıkar?” sorusu olmaktadır. Bordo (umumi) pasaporta sahip Türk vatandaşları Romanya’ya gerçekleştirecekleri kısa süreli seyahatler için Romanya vizesi almalıdır. Turistik, ticari, öğrenci ve şoför vizesi gibi 6 ay içinde en fazla 90 güne kadar konaklama yapılan vize türleri C tipi kısa süreli vize olarak adlandırılır.

Romanya vize işlemleri; vize başvurusu, başvurulan vize türüne uygun zorunlu evrakların eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanması, evrak teslimi ve kontrolü, vize randevusu, parmak izi kaydı ve vize sonuçlanması adımlarını kapsar. Tüm bu işlemler sorunsuz olarak tamamlandığında vize sonucunun çıkması beklenir. Vize kararlarında yetkili olan tek kurum Romanya Konsolosluğu’dur.

Romanya kısa süreli vize başvurularının sonucu ortalama 4-15 iş günü içinde çıkmaktadır. Bu süre konsolosluğun ek evrak ya da mülakat talep etmesi, resmi gün ve tatiller, konsolosluğun yoğunluğu, sistemsel aksaklıklar, diplomatik değişiklikler gibi özel durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Romanya vize işlemleri esnasında aksamalar ve gecikmelerin yaşanmaması adına başvuruların seyahate en az 30 gün kala yapılması çok önemlidir.


Romanya vizesi ile hangi ülkelere gidilir

Romanya, Avrupa Birliği ülkelerinden biri olduğu için Avrupa Birliği vize politikası geçerlidir. Buna göre ülkeye vizesiz giriş yapabilecek olan ülkeler şu şekildedir:

• Almanya • Avusturya • Belçika • Çek Cumhuriyeti • Danimarka • Finlandiya • Fransa • Hollanda • İspanya • İsveç • İsviçre • İtalya • İzlanda • Letonya • Lihtenştayn • Litvanya • Lüksemburg • Macaristan • Malta • Norveç • Polonya • Portekiz • Slovakya • Slovenya • Yunanistan 

Romanya Büyükelçiliği

Başvuru Merkezleri

 • Ankara Romanya Büyükelçiliği

Adres: Bükreş Sok.No.4, 06680 Çankaya, Ankara

Telefon: +90 312 466 37 06

Ankara Romanya Büyükelçiliği Yetki Alanları: Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Van.

 • İstanbul Romanya Başkonsolosluğu

Adres: Etiler, Yanarsu Sk. Narin Sitesi No:42, 34437 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 358 35 41

İstanbul Romanya Başkonsolosluğu Yetki Alanları: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın.

 • İzmir Romanya Başkonsolosluğu

Adres: Alsancak, 1479 Sok. No:9, 35220 Alsancak/Konak/Konak/İzmir

Telefon: (0232) 465 04 63

İzmir Romanya Başkonsolosluğu Yetki Alanları: İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli, Afyon, Isparta, Burdur ve Mersin.

Romanya konsolosluğu pasaport randevu

Romanya konsolosluğu pasaport randevu

Ankara Büyükelçiliği internet adresi: http://ankara.mae.ro/tr

İstanbul Başkonsolosluğu: http://istanbul.mae.ro/tr

İzmir Başkonsolosluğu: http://izmir.mae.ro/tr

Romanya Schengen mi?

Bir çok insan Romanya vizesi aldığı zaman schengen vize mi oluyor diye sorular sormaktadırlar. Bunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Romanya Avrupa Birliğine bağlı ülkelerden olmasına rağmen tam bağlı olmadığından dolayı kendi vize sitemini uygulamaktadırlar. Ayrıca isteyen vatandaş Romanya schengen vizesi alabilir.


romanya schengen mi
schengen vizesi ile romanya
romanya vizesi için gerekli evraklar
romanya çalışma vizesi
romanya oturma izni
romanya transit vize
romanya vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir
romanya schengen
bükreş vize istiyor mu
romanya schengen vizesi
romanyaya vizesiz gidilir mi
romanya vizeli mi
romanya izmir konsolosluğu
romanya şoför vizesi
romanya pasaportu ile vizesiz gidilen ülkeler
romanya erasmus vizesi
romanya aile birleşimi vizesi
romanya vizesi hangi ülkelerde geçerli
romanya konsolosluğu vize başvurusu
romanya vize başvuru formu
romanya vize ücreti 2021
romanya pasaport istiyor mu
bükreş vize
romanya çalışma izni
romanya vize danışmanlık
romanya vize sorgulama
romanya oturum izni ile seyahat
romanya vizesiz mi
romanya öğrenci vizesi
e vize romanya
romanya yeşil pasaporta vize istiyor mu
romanya vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler
romanya transit vize ücreti
romanya transit vize istiyor mu
vfs global romanya
romanya konsolosluğu pasaport işlemleri
romanya vize veriyor mu
romanya için vize
romanya vize evrakları
romanya ticari vize
romanya pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidilir
romanya vize şartları
romanya da çalışma izni

Romanya vizesi

Romanya vize

Romanya uzun süreli oturum vizesi

Romanya vizesi almak Artık çok kolay