Arama:

Yabancı çalışma izni, Türkiye’de bulunan yabancıların bir yerde çalışabilmesi ve uzun süreli ikamet edebilmeleri için Çalışma Bakanlığından aldığı resmi belgedir.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için “çalışma izni” alınması gerekmektedir. İzin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurt dışındaki Türk Temsilciliklerinden alınan “referans numarası” ile yapılır. Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet izni olan yabancılar (öğrenim amaçlı verilen ikamet izinleri hariç) başvurularını doğrudan Çalışma Bakanlığı’na yapabilirler. Bu durumda olan yabancıların “çalışma vizesi” başvurusu yapmalarına gerek yoktur. 

Başvuru aşağıdaki kriterleri sağlayan Türkiye’deki işveren tarafından yapılır: 

● Çalışan her yabancı personel için 5 (beş) Türk çalışan olması, 

● Çalıştıran kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya, 

● Yıllık cirosunun en az 800.000 TL veya, 

● Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olması gerekmektedir. 

Türkiye’den Çalışma İzin Başvurusu

 • Eğitim amaçlı ikamet izni hariç olmak üzere, en az 6 aylık alınmış olan oturma iznine sahip yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularına yurt içinden çalışma izni başvurusu denilir.
 • Oturma izni GÖÇ İDARELERİNDEN temin edilebilir. Online randevu alınır ve randevuda gereken belgeler ibraz edilir. Oturma izninin verilmesinden sonra, çalışma izni almak için gerekli belgeler sunulmalı ve aşağıda açıklanan prosedür izlenmelidir.
 • Türkiye’de yabancı çalışan ve işveren, gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi olarak başvuruda bulunacaktır (ilgili başlık altında listelenmiş ve sayfamızda detaylı açıklanmıştır). Çalışanlar ve işveren tarafından gönderilecek belgeler farklıdır. Tüm belgeler, çevrim içi başvurudan sonraki 6 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmelidir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlük yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve başvuruyu inceler. Başvurunun sonucu hem çevrim içi hem de yazılı olarak bildirir.

Türkiye’den çalışma izni başvurusunda ilk şart nedir?

Turistik vize ya da çalışma amacı taşımayan diğer vizelerle veya Türkiye ile diğer ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve vize kolaylıkları ile Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet izi olmayan yabancılar, çalışma izni için yurt içinde başvuru yapamazlar. Başvurular yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Çalışma izni sahibi yabancılar çalışma izinlerinin süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her halükarda çalışma izinin süresi dolmadan önce uzatma başvurusunda bulunabilirler. Bu süreler dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularda eksik bilgi ya da belge bulunması durumunda 30 güne kadar süre verilebilmektedir. Bu süre ancak mücbir bir sebebin bulunduğu resmi bir makam tarafından belgelendirildiği takdirde uzatılabilir. Uzatma süresi içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde başvuru reddedilir. İzin başvurusu usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde, bilgi ve belgelerde de herhangi bir eksiklik bulunmazsa 30 gün içinde tamamlanmaktadır.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birinci Aşama:
İşveren Kaydının Oluşturulması

E-izin sisteminde 3 türde işveren kaydı yapılmaktadır.

Ev Hizmetleri İşvereni

(İşverenin T.C. Kimlik Numarası İle)
Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancı

(Yabancının 99’la başlayan Yabancı T.C. Kimlik Numarası ile)
Yeni İş Yeri (Tüm şirketler)

(İş yerinin 26 haneli SGK tescil numarası ile ve SGK e-bildirge kullanıcısı tarafından)

İşveren Kaydının Yapılması

İşveren kaydını Ev Hizmetleri işverenleri ve Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak yabancılar, kendi T.C. Kimlik numaraları ve elektronik imzaları ile yapacaklardır.
Yeni İş yeri (Şirketler) kaydı ise iş yerinin SGK da kayıtlı e-bildirge kullanıcısı tarafından ve e-bildirge kullanıcısının kendi elektronik imzası ile yapılacaktır.
İş yeri kaydı için gerekli bilgi ve belgeler sisteme yüklendikten sonra elektronik imza ile tamamlandığı takdirde iş yeri kaydı açılmış olur.

İkinci Aşama: Çalışma İzni Başvurusu

Önceki ekranlarda anlatıldığı üzere çalışma izni başvurusunun birinci aşaması olan işveren kaydını tamamladıktan sonra, bu işverenlik üzerinden çalıştırılacak yabancı için çalışma izni başvurusu yapmaya başlanılabilir.

E-izin uygulamasına bağlandıktan sonra kullanıcıların sayfaya giriş yaparken kullanacakları e-devlet ve elektronik imza (Webstart) seçenekleri yer alır.

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Evrakları

Çalışma izin başvurusu evrakları başvuru sahibine göre değişmektedir;

İşverenden istenen:

 • En az 6 geçerliliği olan ikamet izni;
 • Pasaport fotokopisi (Latin harfleri değil ise Türkçe tercümesi)
 • 1 adet biometrik ve beyaz fonlu fotoğraf

Diploma ve yapacağınız işe bağlı olarak sunmanız gereken yeterlilikler ( Diploma zorunlu olmakla birlikte meslek koluna bağlı olarak denklikler değişkenlik göstermektedir. Biz Göçmen Büro olarak bu hizmeti de sizler için sunmaktayız.)

Çalışandan istenen:

 • İşverenin adına ya da işveren vekili tarafından alınmış bir elektronik imza ve KEP adres bilgisi
 • İşveren ve Türkiye’ye getirilecek çalıştırılacak yabancı arasında imzalanmış iş sözleşmesi
 • Şirkete ait güncel güncel faaliyet belgesi
 • Şirkete ait en güncel Sicil gazetesi
 • Son yıla ait karar zar gösteren bilanço tablosu

Sektörlere ilişkin istenen özel belgeler nelerdir?

Eğitim sektörü

 • Çalışmak için gelecek yabancının burada eğitim vereceği alanda uzman olduğuna dair diplomasını sunması
 • Yeterliliklerini sertifikalarla beyan etmesi gerekmektedir.
 • Yabancıyı çalıştırmak için getirecek kurumun da MEB’dan alınmış Kurum açma ve öğretime başlama izni ve ruhsatı olması gerekmektedir.

Ev hizmetleri

Ev hizmetlerinde çalışmak için yabancı getirilecekse bakılacak kişi ya çocuk ya da yaşlı olması gerekmektedir. 12 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olmak zorundadır. Bu yaş aralığı harici eğer özel bir durum var ise hastane raporlarıyla bunun belgelenmesi gerekmektedir.

Sağlık Sektörü

Aldığı diplomanın Türkiye’de yeterlilik ve denklik sahibi olması gerekmektedir. Denklik her uzmanlık alanına göre farklı ilerlemekte olup denklik alınmadan başvuru yapılamamaktadır.

Yabancı çalıştırabilmek için Sağlık İl Müdürlüğünden faaliyet belgesi sahibi olması gerekmektedir.

Turizm sektörü

Yabancı çalıştırmak için gerekli sertifikalara ve yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.

Eğlence Sektörü

 • İş sözleşmesi ( Her iki dilde de)
 • Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından verilmiş işletme belgesi
 • Yabancı sanatçı getirmek için özel olarak sözleşme sunulması getirilmesi gerekmektedir.

Havacılık sektörü

Yabancı pilota ait yeminli tercüman tarafından Türkçe olarak tercüme edilmiş Pilot Lisansı

Mühendis ve Mimarlar

Yabancı mühendis ve mimarın ülkesinden getirdiği diplomasının denklik alınmış hali sunulmalı aksi takdirde kişi Türkiye’de çalışamamaktadır.

Doğrudan Yatırıma İlişkin Şirketler

Yabancı yatırımlar kapsamında faaliyet gösteren şirket yıl içinde 1 Milyon dolarlık ihracat yaptığını belgelemesi gerekmektedir.

İrtibat Bürosu

 • Ekonomi Bakanlığından alınmış faaliyet gösterir belge
 • 2 yıl içerisinde 200 Bin Dolar dair getirdiğine dair sunulan belgeler

Yabancı Çalışma İzni Ücreti

Masraflar

2020 yılı için masraflar alttaki gibidir. Bu maliyetin üzerine danışman ücreti ilave edilecektir.

 1. Değerli kâğıt bedeli [110 TRY x izin süresi (yıl)]
 2. Çalışma izni harç bedeli [932,90 TRY x izin süresi (yıl)]
 3. Noter ve çeviri masrafları karakter ve sayfa başına oluşmaktadır; doküman adedine göre bilgi alabilirsiniz.

Çalışma iznine ait harç bedelleri yabancının çalışacağı şirket tarafından Türkiye’de ilgili bankalara ödenecektir.

Mesajları Aç
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabilirim
Vizeniz Alınır
Beni Ara