Arama:

Yabancı Oturma ( İkamet ) İzinleri, Türkiye gelmiş ve gelecek yabancı vatandaşların uzun da ya da kısa süreli kalmaları için verilen resmi izindir.

Oturum İkamet İzni

İkamet İzni Nedir?

Türkiye gelmiş ve gelecek yabancı vatandaşların uzun da ya da kısa süreli kalmaları için verilen resmi izindir. Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşların uygulanan vize muafiyet süresinden fazla süre olarak Türkiye’de kalacak zaman İl Göç İdaresi’nden alması gereken izin belgesidir.

Yabancı Oturma İzni; İkamet İzni Başvuruları Nereye Yapılır?

İkamet izni Başvuruları valiliklerin bünyesinde bulunan İl Göç İdaresi’ne yapılmaktadır.

Yabancı Oturma (ikamet) İzni Nasıl Alınır?

TC. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvuru yapılarak oturum izni alınabilmektedir. Gerekli evrakları hazırlanır ve başvuru yapılır.

Yabancı vatandaşımız ikamet tezkeresi alma konusunda yeterli dil ve sistem bilmediklerinde dolayı büyük problemler yaşamaktadır. Bu durumda firmamız yabacı vatandaşların rahat sorunsuz ve güvenilir bir hizmet almak için bizi tercih etmektedirler.

Oturum (ikametgah) izni sorunların firma kurucumuz ve eşleri daha önce başka ülke de (Rusya, Ukrayna ve Almanya) yaşadıklarından dolayı ne kadar zor ve zahmetli bir iş olduğunu bizzat kendileri yaşayıp tecrübe ettikleri için Türkiye de bu hizmeti vermeyi istemişlerdir.

Firmamız bu zor durumu ortadan kaldırıp uzatma başvurunuzu veya diğer ikamet türlerindeki işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamaktadır.

6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde; ayrıca ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

Yabancı Oturum (ikamet) İzin çeşitleri

 • KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
 • UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
 • ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
 • AİLE İKAMET İZNİ

Kısa Dönem İkamet İzni Gerekli Belgeler


İLK VE GEÇİŞ RANDEVULARINDA İSTENECEK BELGELER

 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER
   İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
  sayfa ile işlem gören sayfalar)
   Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
   Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
  Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
   Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
  kaşeli/mühürlü belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
  (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile
  bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/
  imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
  yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
  kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
  kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
  poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

Öğrenci İkamet İzni Belgeler

 1. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER
   İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
  sayfa ile işlem gören sayfalar)
   Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
   Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
  Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
   Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
  mühürlü/kaşeli belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
  (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
  kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı
  veya imzalı, kaşeli belge
  o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
  yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
  kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
  kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
  poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
   Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Uzun Dönem İkamet İzni Belgeler

 1. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
  6.1.En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
   İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
   En az 6 ay geçerli pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve
  fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri alınır. Ayrıca başvuruda Son 8
  yılda giriş-çıkış için kullanılan tüm pasaportların işlem gören sayfalarının fotokopilerinin de teslim
  edilmesi gerekmektedir.)
   Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
   Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri (varsa asıllarının ibraz edilmesi)
   Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
  belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
  Vakıflarından alınabilir)
   Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı
  belge
   Adli sicil kaydı Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir. (Ülkesine
  giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz
  edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir)
  (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep
  etmenizde yarar bulunmaktadır)
   Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)
   Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
  kaşeli/mühürlü belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
  (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
  kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  o En az 1 yıl süreli özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet
  izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat
  yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
  dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

Aile İkamet İzni Belgeler

 1. AİLE İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER
  Kendisinden;
   İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
  sayfa ile işlem gören sayfalar)
   Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
  Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaları)
   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)
   İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi
  kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)
   Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı
  belge
   Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini
  kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
  kaşeli/mühürlü belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
  (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
  kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
  yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
  kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
  dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
   Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline
  karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır
  ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe
  tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
  olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk
  onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
   Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)
Mesajları Aç
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabilirim
Vizeniz Alınır
Beni Ara